Celosezónna zimná údržba

V zimných mesiacoch zabezpečujeme odhŕňanie snehuz parkovísk, ciest, chodníkov, areálov firiem a pod.. Okrem odhŕňania realizujeme aj posyp soľou, štrkom, alebo posypovou drvinou. Naše služby poskytujeme pravidelne aj jednorazovo.
V zmysle zákona je povinnosťou správcu či majiteľa nehnuteľnosti zabezpečiť schodnosť priľahlých komunikácii a plôch. Naša firma zabezpečuje odstraňovanie a zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti spôsobených zimnými poveternostnými podmienkami.

 

Pre aktuálny stav nás prosím kontaktujte telefonicky!

Vyžiadanie cenovej ponuky!

Hľadáme pracovníkov na odhŕňanie snehu!

Kontakt

zenit-h s.r.o. +421905738603