Kontakt

 

zenit-h s.r.o.

Čistiace a upratovacie služby
Kancelária: Alžbetínske námestie 1194/1, 929 01 Dunajská Streda

Sídlo: 930 14 Mad 69

IČO: 46 224 394

Zapísaná v OR Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27722/T

Tel.: +421905738603

 

 

Copyright © Všetky práva vyhradené

Obsah tohto webu je duševným vlastníctvom spoločnosti zenit-h s.r.o. a je chránený v zmysle Autorského zákona č. 383/1997 Zb. v znení neskorších predpisov a príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Obsahom webu sa rozumie grafický vzhľad - dizajn, obsahová platforma, logická štruktúra, textový i obrazový materiál a všetky ďaľšie informácie a náležitosti webu.

Publikovanie resp. ďalšie šírenie časti alebo celého obsahu tohto webu akýmkoľvek spôsobom bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti zenit-h s.r.o. je výslovne zakázané bez ohľadu na uvedenie či neuvedenie zdroja.

Spoločnosť zenit-h s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek vzniknuté priame, nepriame, súvisiace alebo následné škody, straty, resp. iné výdavky spojené s nepovoleným použitím časti alebo celého obsahu tohto webu.

Spoločnosť zenit-h s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za odkazy na externé weby a ich obsah.

Kontakt

zenit-h s.r.o. +421905738603