Upratovanie obchodov

Rozsah prác a úkonov pri pravidelnom upratovaní obchodných priestorov:

 

Obchody

a) Denné práce (podľa dojednaného pracovného režimu)

Vyprázdňovanie odpadkových košov

Vyprázdňovanie a čistenie popolníkov

Vyčistenie vodorovných plôch nábytku

Vyčistenie sklenných výplní

Zotieranie prachu z vodorovných plôch nábytku

Vyčistenie a dezinfekcia podlahy

Vysávanie (2x týždenne)

Vyčistenie a dezinfekcia zrkadiel

Zotieranie prachu z parapet

Odstraňovanie škvŕn na dverách a keramických obkladoch

b) Týždenné práce

Komplexné vyčistenie keramických obkladov

Komplexné vyčistenie dverí a výplní

c) Mesačné práce

Zotieranie prachu na nábytku nad 1,7 m

Vyčistenie radiátorov a ostatného zariadenia

 

 

Vyžiadanie cenovej ponuky!

Kontakt

zenit-h s.r.o. +421905738603