Upratovanie administratívnych priestorov

Rozsah prác a úkonov pri pravidelnom upratovaní administratívnych priestorov:

Kancelárie

a) Denné práce (podľa dojednaného pracovného režimu)

Vyprázdňovanie odpadkových košov

Vyprázdňovanie a čistenie popolníkov

Zotieranie prachu z voľných plôch písacích stolov / parapetov / poličiek

Zotieranie prachu na nábytku do výšky 1,7 m

Vyčistenie a dezinfekcia podlahy

Vysávanie (2x týždenne)

Vyčistenie a dezinfekcia umývadiel 

Vyčistenie a vyleštenie zrkadiel

Odstraňovanie škvŕn na dverách a keramických obkladoch

b) Týždenné práce

Čistenie a dezinfekcia telefónov

Čistenie monitorov, klávesníc a ostatného vybavenia

c) Mesačné práce

Zotieranie prachu na nábytku nad 1,7 m

Zotieranie prachu na radiátoroch

Vyčistenie keramických obkladov

Vyčistenie dverí

 

Chodby

a) Denné práce (podľa dojednaného pracovného režimu)

Vyprázdňovanie odpadkových košov

Vyprázdňovanie a čistenie popolníkov

Zotieranie prachu na nábytku do výšky 1,7 m

Vyčistenie a dezinfekcia podlahy

Vysávanie (2x týždenne)

Odstraňovanie škvŕn na dverách a keramických obkladoch

b) Týždenné práce

Vyčistenie dverí a sklenených výplní

c) Mesačné práce

Zotieranie prachu na nábytku nad 1,7 m

Zotieranie prachu na radiátoroch

 

Toalety, sprchy a šatne

a) Denné práce (podľa dojednaného pracovného režimu)

Vyprázdňovanie odpadkových košov

Vyprázdňovanie a čistenie popolníkov

Vyčistenie a dezinfekcia toaliet, umývadiel a všetkého sanitárneho vybavenia

Zotieranie prachu na nábytku do výšky 1,7 m

Vyčistenie a dezinfekcia podlahy

Vysávanie (2x týždenne)

Vyčistenie a vyleštenie zrkadiel

Odstraňovanie škvŕn na dverách a keramických obkladoch

b) Týždenné práce

Komplexné vyčistenie keramických obkladov

c) Mesačné práce

Zotieranie prachu na nábytku nad 1,7 m

Zotieranie prachu na radiátoroch a umývanie radiátorov

Vyčistenie dverí a výplní

 

Schodištia

a) Denné práce (podľa dojednaného pracovného režimu)

Vyprázdňovanie odpadkových košov

Vyprázdňovanie a čistenie popolníkov

Vyčistenie a dezinfekcia podlahy

Vysávanie (2x týždenne)

Zotieranie prachu zo zábradlia

b) Týždenné práce

Zotieranie prachu z parapetov

c) Mesačné práce

Zotieranie prachu na nábytku nad 1,7 m

Zotieranie prachu na radiátoroch a umývanie radiátorov

Vyčistenie dverí a výplní

 

Sklady

Práce podľa dojednaného pracovného režimu

Vyčistenie a dezinfekcia podlahy

 

Vstupné haly a jedálne

Denné práce (podľa dojednaného pracovného režimu)

Vyčistenie a dezinfekcia podlahy

Vyčistenie stolov, stoličiek a parapetov

Vyčistenie vstupných dverí

Ostatné práce podľa vybavenia priestranstiev a dohodnutého rozsahu prác

 

Výťahy

a) Denné práce (podľa dojednaného pracovného režimu)

Vyčistenie a dezinfekcia podlahy

Vysávanie 

Odstraňovanie škvŕn z dverí a stien

b) Týždenné práce 

Vyčistenie dverí a stien

 

Kuchynky

a) Denné práce (podľa dojednaného pracovného režimu)

Vyprázdňovanie odpadkových košov

Vyprázdňovanie a čistenie popolníkov

Vyčistenie vodorovných plôch nábytku

Vyčistenie dresov a vodovodných batérií

Vyčistenie a dezinfekcia podlahy

Vysávanie (2x týždenne)

Odstraňovanie škvŕn na dverách a keramických obkladoch

b) Týždenné práce

Komplexné vyčistenie keramických obkladov

c) Mesačné práce

Zotieranie prachu na nábytku nad 1,7 m

Vyčistenie kuchynskej linky 

 

 

Vyžiadanie cenovej ponuky!

Kontakt

zenit-h s.r.o. +421905738603